Lập trình viên là một trong những nghề hot nhất hiện nay tại thị trường Việt Nam. Tuy vậy, không như nhiều người nghĩ, để trở thành một nhà phát triển tài giỏi, (tất nhiên đi kèm với đó lương cũng sẽ được cải thiện)… Read More