Hướng dẫn học lập trình Android cho người mới bắt đầu

Học lập trình android cơ bản cho người mới bắt đầu cần học những gì?

Đầu tiên: bạn cần học các kỹ năng kỹ thuật. Việc phát triển android có thể thực hiện trên máy tính Mac, Windows PC, hoặc Linux. Bạn cũng sẽ cần một thiết bị android (bạn có thể sử dụng một emulator như Genymotion trong quá trình phát triển, nhưng cuối cùng bạn sẽ muốn test ứng dụng của mình trên một thiết bị thực). Dưới đây là danh sách ngắn các công cụ cần biết để trở thành một nhà phát triển android.

Java

Ngôn ngữ lập trình Java là kiến thức cơ bản nhất để phát triển ứng dụng Android. Để trở thành một lập trình viên Android chuyên nghiệp, bạn sẽ cần phải thành thạo với các khái niệm trong Java như vòng lặp, danh sách, biến và các cấu trúc điều khiển. Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà phát triển phần mềm hiện nay, vì vậy việc thông thạo nó sẽ giúp bạn hoàn thành tốt công việc, thậm chí vượt ra ngoài nền tảng android.

SQL

Bạn cũng sẽ cần phải tìm hiểu những kiến thức cơ bản của SQL để tổ chức cơ sở dữ liệu trong các ứng dụng android. SQL là một ngôn ngữ để thực hiện các truy vấn lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu. Một khi bạn có thể viết nó, thì sẽ không có bất kỳ câu hỏi nào mà bạn không thể truy vấn trong dữ liệu của mình.

Học lập từ kinh nghiệm thực tiễn của giảng viên Stanford

Android Software Development Kit (SDK) và Android Studio

Một trong những phần hay nhất về phát triển cho android đó là các công cụ cần thiết đều miễn phí và dễ dàng để có được. Android SDK có sẵn để bạn tải về miễn phí, cũng như android Studio, môi trường phát triển tích hợp (IDE) chính thức cho việc phát triển ứng dụng Android. Android Studio là chương trình chính, nơi mà các nhà phát triển viết code và lắp ráp các ứng dụng của họ từ các gói và thư viện khác nhau. Android SDK bao gồm các đoạn code ví dụ, thư viện phần mềm, công cụ lập trình tiện dụng, và nhiều hơn nữa để giúp bạn xây dựng, kiểm thử, và gỡ lỗi các ứng dụng android.

XML

Các lập trình viên sử dụng XML để mô tả dữ liệu. Những kiến thức cơ bản về cú pháp XML sẽ rất hữu ích trong cuộc hành trình của bạn để trở thành một nhà phát triển Android khi làm những công việc như thiết kế giao diện người dùng (UI) và phân tích dữ liệu lấy từ internet. Phần lớn những gì bạn cần làm với XML đều có thể được thực hiện thông qua Android Studio, nhưng nó tạo cho bạn nền tảng kiến thức về ngôn ngữ đánh dấu.

Khi học lập trình Android cần chọn môi trường và công cụ phát triển phù hợp

Làm quen với môi trường phát triển tích hợp và các công cụ xây dựng tự động hóa. Đối với các công cụ phát triển, bạn có thể sử dụng Eclipse, hoặc phiên bản mới hơn Android Studio IDE. Cả hai đều là miễn phí. InDeveloping với Eclipse, từ công cụ phát triển Android, bạn sẽ tìm hiểu về những điều cơ bản về Eclipse và nhiều cách để sử dụng IDE để cải thiện mã của bạn.

Đối với xây dựng tự động, tìm hiểu Apache Ant, Maven Apache, và Gradle, trong đó cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ để quản lý xây dựng của bạn. Cuối cùng, đó là làm quen với khái niệm kiểm soát nguồn và các công cụ: tìm hiểu git và tạo ra một kho lưu trữ git nguồn bằng cách tạo ra một tài khoản trên GitHub hoặc Bitbucket. Các Git Pocket Guide giúp bạn hiểu rõ các điều khoản cơ bản và khái niệm về cách nền tảng hoạt động.

Nhận xét