7 công việc IT được săn đón nhất trong 2018

Khi các công ty cạnh tranh ngày càng gay gắt với nhau thì họ cũng đang làm bất cứ điều gì có thể để thu hút tài năng công nghệ hàng đầu.Theo báo cáo mức lương CNTT năm 2018 của Robert Half Technology có bảy công việc sẽ có nhu cầu cao nhất trong năm 2018, bao gồm:

Chuyên viên phân tích tình hình kinh doanh

Các nhà phân tích tình hình kinh doanh cần kinh nghiệm về công nghệ cơ sở dữ liệu cũng như có khả năng phân tích và viết báo cáo; các doanh nghiệp thường tìm kiếm các ứng cử viên có bằng cử nhân về khoa học máy tính, hệ thống thông tin hoặc kỹ thuật. Bạn sẽ muốn thuê một người có kỹ năng phù hợp để hiểu nhu cầu dữ liệu của doanh nghiệp và sau đó truyền đạt thông tin đó cho các bên liên quan. Đó là một vai trò có tầm quan trọng ngày càng tăng vì nhu cầu kinh doanh xoay quanh việc dựa vào dữ liệu.

Kỹ năng và kinh nghiệm cần có:

Những việc làm hấp dẫn

 • DATA ANALYTICS
  SVTECHHo Chi Minh, Ha Noi$700 – $1,300
 • System Admin/ Infrastruture (Linux)
  CÔNG TY TNHH KYDON VIỆT NAMHa NoiUp to $1,500

 • 05 Java Developers
  Công ty Cổ phần Hệ thống Công Nghệ HELIOSHa NoiUp to $1,200

 •    Kinh nghiệm với database queries
 •    Xử lý phân tích trực tuyến (Online Analytical Processing – OLAP)
 •    Công nghệ khối dữ liệu
 •    Kỹ năng viết tốt

Data scientist

Trong khi bạn cần một nhà phân tích tình hình kinh doanh để giúp hiểu và truyền đạt dữ liệu từ góc độ kinh doanh, một nhà khoa học dữ liệu là người giúp thu thập, xử lý và phân tích chúng. Họ cũng nên có kỹ năng trong việc truyền đạt những phát hiện đó và đưa ra các lời khuyên cho những người khác.

Kỹ năng và kinh nghiệm cần có:

 •    Ngôn ngữ lập trình (đặc biệt là Python hoặc Java)
 •    Kỹ năng phân tích
 •    Kỹ năng toán học
 •    Bằng cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ

Database developer

Khi thuê một lập trình viên về cơ sở dữ liệu, bạn sẽ muốn tìm kiếm các ứng cử viên có các kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề. Đó là vì họ sẽ chịu trách nhiệm phát triển và quản lý cơ sở dữ liệu của công ty.

Kỹ năng và kinh nghiệm cần có:

 •  Cử nhân về khoa học máy tính hoặc cơ sở dữ liệu
 •  Có kinh nghiệm với Microsoft SQL Server, Oracle hoặc IBM DB2
 •  Có các chứng chỉ như Microsoft Certified Database Administrator hoặc Oracle Database Administrator Certified Professional

Help desk/support desk kĩ thuật

Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực tiếp cho khách hàng, help desk là một phần quan trọng trong việc điều hành có hiệu quả. Đây cũng là tuyến phòng thủ đầu tiên cho dịch vụ khách hàng và xử lý sự cố. Robert Half Technology giải thích vai trò của kỹ thuật viên trợ giúp thành ba cấp dựa theo các yêu cầu khác nhau.

Kỹ năng và kinh nghiệm cần có:

 •    Cấp 1: Các vị trí cấp đầu vào yêu cầu ít hơn hai năm kinh nghiệm, có bằng cấp hoặc tốt nghiệp một khóa học tại một trường kỹ thuật.
 •    Bậc 2: Các vị trí cần từ hai đến bốn năm kinh nghiệm, có bằng cử nhân và những kinh nghiệm làm việc có liên quan.
 •    Bậc 3: Có từ bốn năm kinh nghiệm trở lên, bằng cử nhân trong một lĩnh vực liên quan và các chứng nhận chuyên môn.

Quản trị viên mạng

Quản trị viên mạng chịu trách nhiệm xử lý LAN/WAN protocol, software và hardware. Họ dành rất nhiều thời gian xử lý sự cố và thường cần phải được gọi trong trường hợp khẩn cấp. Những gì bạn tìm kiếm sẽ phụ thuộc vào mức độ mạng lưới rộng lớn như thế nào.

Kỹ năng và kinh nghiệm cần có:

 •    Khả năng xử lý sự cố và kỹ năng giao tiếp
 •    Kỹ năng phân tích và chẩn đoán
 •    Một sự sẵn sàng để làm OT
 •    Bằng cử nhân và chứng chỉ chuyên môn

Quản trị viên bảo mật dữ liệu

Xử lý một lượng lớn dữ liệu đòi hỏi tính bảo mật để bảo vệ doanh nghiệp, nhân viên và khách hàng của bạn. Quản trị viên bảo mật dữ liệu chịu trách nhiệm xác định các yêu cầu bảo mật mạng, đảm bảo tất cả các biện pháp bảo mật được cập nhật cũng như là giám sát và triển khai các chiến lược bảo mật.

Kỹ năng và kinh nghiệm cần có:

 •    Tư duy phê bình và giải quyết vấn đề phức tạp
 •    Tư duy sáng tạo và chủ động
 •    Sẵn sàng tiếp tục học các kỹ năng mới
 •    Kỹ năng lập trình, toán học và kỹ thuật chung
 •    Bằng cử nhân, chứng chỉ liên quan và nền tảng về khoa học máy tính

Quản trị hệ thống

Giống như hầu hết các công việc trong CNTT, một quản trị viên hệ thống phải chứng minh các kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp và phân tích mạnh mẽ. Tuy nhiên, quản trị viên hệ thống cũng cần hiểu biết kĩ về phần cứng và phần mềm cụ thể của công ty.

Kỹ năng và kinh nghiệm cần có:

 • Có kinh nghiệm với việc sao lưu và phục hồi, cài đặt, patch và nâng cấp phần mềm
 • Trải nghiệm khắc phục sự cố và giải quyết sự cố phần cứng, phần mềm và mạng
 • Bằng cử nhân về khoa học máy tính hoặc bằng cao đẳng hoặc chứng chỉ đào tạo kỹ thuật
 • Các chứng chỉ như Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA), Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) hoặc Sun Certified System Administrator (SCSA).

Nhận xét