Cấu trúc vòng lặp trong lập trình c++

This entry is part 8 of 11 in the series Học lập trình c++ cho người mới cùng chuyên gia

Bài học này tôi sẽ hướng dẫn cấu trúc vòng lặp trong học lập trình c++ cho người mới bắt đầu. Bao gồm 3 cấu trúc là while, do while và for. Mỗi cấu trúc sẽ được sử dụng tuỳ theo bài toán cụ thể.

Học lập trình c++ cho người mới: Cấu trúc vòng lặp

Trong lập trình c++ để thực hiện những công việc có tính chất giống nhau, lặp đi lặp lại nhiều lần. Chúng ta có thể sử dụng vòng lặp. Trước khi nghiên cứu chi tiết từng cấu trúc, chúng ta sẽ xem một số ví dụ về vòng lặp như sau:

  • Một trường đại học cần tuyển 1000 người, trong đó số lượng thi là 10 nghìn người. Khi thi xong, phòng đào tạo sẽ cần phải duyệt từ 1 đến 10 nghìn người để lấy ra 1000 người đạt điều kiện vào trường.
  • Trong danh sách sinh viên để xem ai là người có kết quả học tập cao nhất. Chúng ta phải xem từ người đầu đến cuối để chọn ra người cao điểm.
  • Hàng tuần sẽ có từ Thứ 2 đến hết Chủ Nhật sau đó lại lặp lại chỉ khác nhau về số lần.
  • Chạy bền vòng quanh sân vận động, cứ hết vòng thì trở lại vạch xuất phát chỉ khác số vòng tăng lên.

Và rất nhiều ví dụ trong thực tế mà các bạn có thể thấy. Tất cả những cái như vậy để xử lý trong lập trình c++ chúng ta phải sử dụng vòng lặp. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể cấu trúc và cách thức làm việc của từng cấu trúc như sau:

Cấu trúc vòng lặp While – Học lập trình c++

Cấu trúc này sẽ thực hiện công việc lặp đi lặp lại đến khi điều kiện vòng lặp còn đúng. Khi biểu thức điều kiện sai thì vòng lặp sẽ kết thúc. Dưới đây là hình minh hoạ cho while và do while.

Để hiểu rõ hơn chúng ta hãy xem đoạn code in ra 5 câu “I Love You” bằng vòng lặp while sau:

 

Trong đoạn code bằng lập trình c++ trên sẽ in ra được 5 thông tin sau đó khi i = 6 thì vòng lặp kết thúc. Mỗi lần chạy biến i sẽ tăng lên 1 đơn vị.

 

Cấu trúc vòng lặp Do While – Học lập trình c++

Với cấu trúc này thì sẽ thực hiện công việc trước sau đó mới kiểm tra. Có nghĩa là nếu điều kiện đúng thì tiếp tục thực hiện. Điều kiện sai thì vòng lặp sẽ kết thúc. Sự khác nhau giữa while và do while ở đây là. While sẽ không thực hiện công việc nếu điều kiện sai. Còn Do while sẽ thực hiện ít nhất 1 lần nếu điều kiện sai. Sau này tuỳ theo từng trường hợp cụ thể. Nếu muốn công việc thực hiện ít nhất 1 lần thì ta sẽ dùng do while.

 

Xem đoạn code bằng lập trình c++ để in ra số thứ tự của i như sau:

 

Vòng lặp trên sẽ in ra giá trị i bằng 6 rồi kết thúc. Vì điều kiện i < 0 không đúng. Bạn có thể thử 1 giá trị khác sao cho biểu thức đúng để hiểu hơn về cách thức hoạt động.

Cấu trúc vòng lặp for – Học lập trình c++

Đây là cấu trúc sẽ gồm 3 phần: Khai báo và khởi tạo; Điều kiện vòng lặp; Bước lặp mỗi lần chạy của vòng lặp. Các bạn có thể xem hình minh hoạ để hiểu rõ hơn.

 

Sau đây là đoạn code bằng lập trình c++ in ra các số chẵn từ 80 đến 90 như sau:

Ở đoạn code trên vòng lặp chạy từ 80 đến 90 thì kết thúc. Mỗi lần vòng lặp chạy biến j sẽ được tăng lên 2 đơn vị.

Bạn có thể xem video hướng dẫn các bạn học lập trình c++ làm việc với vòng lặp dưới đây:

Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các bạn mới học lập trình c++ hiểu. Và vận dụng được cấu trúc vòng lặp trong lập trình c++ được dễ dàng hơn. Nếu có khó khăn gì bạn có thể comment dưới bài viết này hoặc xem thêm những bài học khác về chủ đề này: tại đây

 

=============================
STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Hotline: 0963 723 236 – 0866 586 366
Website: https://stanford.com.vn
Facebook:
Youtube:

Series Navigation<< Cấu trúc lập trình switch case trong lập trình c++Hướng dẫn thực hành cấu trúc vòng lặp lập trình c++ >>

Nhận xét