Hướng dẫn thực hành cấu trúc vòng lặp lập trình c++ – P2

This entry is part 10 of 11 in the series Học lập trình c++ cho người mới cùng chuyên gia

Bài học này tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn học lập trình c++ sử dụng cấu trúc lập trình vòng lặp đã học để xử lý các bài toán cụ thể. Để hiệu quả và nâng cao kỹ năng lập trình các bạn học lập trình sẽ tự làm. Nếu có khó khăn thì tham khảo code mẫu rồi viết cũng như video hướng dẫn của tôi.

Đầu tiên là các bạn tạo 1 dự án mới trong c++ bằng visual studio hoặc công cụ lập trình c++ khác. Sau đó khai báo các thư viện cần thiết sử dụng trong các bài tập  c++ này đó là:

Bài tập thực hành cấu trúc vòng lặp – Học lập trình c++

Chúng ta bắt đầu lập trình c++ để làm các bài tập sau:

Bài 6: In ra màn hình các số có 2 chữ số sao cho tích của 2 chữ số này bằng 2 lần tổng của 2 chữ số đó. Ví dụ số 36 có tích 3*6 = 18 gấp 2 lần tổng của nó là 3 + 6 = 9.

Để xử lý bài tập này các bạn học lập trình c++ sẽ cần sử dụng vòng lặp từ 10 đến 99. Sau đó kiểm tra xem số nào có tích bằng 2 lần tổng hai số đó cộng lại. Code bằng c++ của bài này:

Bài 7: Viết chương trình tính giai thừa của một số tự nhiên nhập từ bàn phím.

Bài tập này sẽ cần sử dụng vòng lặp từ số n cần tính giai thừa lùi về 1. Khi đó sẽ tính được giai thừa, code lập trình c++ như sau:

Bài 8: Viết chương trình nhập vào N số nguyên(N được người dùng nhập vào). Đếm xem có bao nhiêu số âm, số dương vào bao nhiêu số không. Tính tổng các số âm. Tính tổng các số dương và hiển thị ra màn hình.

Chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp sau đó kiểm tra giá trị của số đó để tìm và đếm được số dương, âm. Sau đây là đoạn code xử lý bài tập c++ này:

Các bạn có thể xem video hướng dẫn bài tập vòng lặp dưới đây. Sau đó thực hiện thực hành từng bài tập trong video học lập trình c++ cho người mới này.

Hy vọng qua bài thực hành này sẽ giúp các bạn mới học lập trình c++ hiểu thêm. Và vận dụng được cấu trúc vòng lặp trong lập trình c++ được tốt. Nếu có khó khăn gì bạn có thể comment dưới bài viết này hoặc xem thêm những bài học khác về chủ đề này: tại đây

 

=============================
STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Hotline: 0963 723 236 – 0866 586 366
Website: https://stanford.com.vn
Facebook:
Youtube:

Series Navigation<< Hướng dẫn thực hành cấu trúc vòng lặp lập trình c++Làm việc với mảng trong lập trình c++ >>

Nhận xét