Lỗi phổ biến mà các lập trình viên PHP thường mắc phải

Sai lầm thứ nhất: không xoá reference sau vòng lặp foreach Sử dụng reference là đặc biệt hữu ích khi bạn muốn thao tác với phần tử trong mảng

Nếu không cẩn thận bạn rất dễ gây ra side-effect không mong muốn ở đây.… Read More