Một vài câu hỏi về Hibernate Framework

1. ORM là gì
ORM là một phương pháp lập trình để chuyển đổi từ mô hình database sang mô hình đối tượng
 
 
2. Hibernate là gìHibernate framework là một framework cho persistence layer, chuyển đổi từ mô hình database sang mô hình đối tượng
 
3. Ưu điểm và nhược điểm của Hibernate
*Lợi thế khi dùng Hibernate:
+ Nâng suất: không viết code sql, ít viết code java
+ Hiệu suất: cahce
+ Dễ bảo trì
+ linh hoạt: do generate code sql, có thể tùy chỉnh sql
*Nhược điểm của Hibernate
Chậm hơn jdbc do phải generate code sql
 
6. HQL là gì
ngôn ngữ để truy vấn dưới hình thức hướng đối tượng
khi bạn đang phát triển ứng dụng hướng đối tượng tương tác với một cơ sở dữ liệu quan hệ thông qua Hibernate
 
7. Hibernate có các interface core gì:
Session
SessionFactory
Configuration
transaction
Query và criteria
 
8. khác nhau giữa load() và get()
(lấy 1 object )
load(): chắc chắn object tồn tại
ném exception nếu id ko tìm thấy trong database
get(): ko chắc object có tồn tại
nếu id ko tìm thấy sẽ return null

Nhận xét