Giới thiệu về Lodash và một số hàm thường dùng trong JavaScript

Nếu bạn đang sử dụng các công nghệ JavaScript như Nodejs, Reactjs, Vuejs..v..v và đã đã từng xử lý những mảng object như thế này với JavaScript thì mình nghĩ bạn nên biết về Lodash.

Và một khi bạn thử dùng qua một vài hàm… Read More

Giới thiệu OpenMP trong C++

Bài viết này nhằm mục đích giới thiệu một cách cơ bản nhất về OpenMP, một bộ thư viện mở rộng C/C++/Fortran nhằm cho phép thực hiện song song vào source code hiện tại mà không cần phải viết lại nó. Tầm quan trọng của… Read More