Công cụ, thư viện và nguồn tài nguyên hữu ích dành cho Web Developer

Trong bài viết này, tôi – tác giả bài viết sẽ không nói về các Front-End Framework lớn như React, Angular, Vue… cũng như các Editor Code phổ biến như Atom, VS Code, Sublime… Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn một danh sách mà bản thân thấy hữu ích trong việc tăng tốc quá trình làm việc của các developer.

Có thể một số người đã biết điều này, nhưng tôi rất vui khi ai khác có thể biết thêm những thứ gì mới và hữu ích. Nếu bạn là một Web Developer, đừng bỏ lỡ 67 công cụ, thư viện và nguồn tài nguyên hữu ích này!

Đây là danh sách chứa nguồn tài liệu đa dạng nên tôi sẽ chia nó theo từng nhóm khác nhau. Mời các bạn tham khảo!

Thư viện Javascript

Particles.js  —  Thư viện giúp tạo các floating particle trên trang web.

web-developer-1

Three.js  —  Thư viện giúp tạo các đối tượng và không gian 3D trên trang web.

Fullpage.js  —  Giúp dễ dàng thực hiện tính năng cuộn trang.

Typed.js  — Hiệu ứng gõ chữ.

Waypoints.js  — Kích hoạt một hàm khi bạn di chuyển đến một phần tử của web.

Highlight.js  —  Làm nổi bật các cú pháp cho website.

web-developer-2

Chart.js  —  Tạo các biểu đồ trực quan bằng cách dùng Javascript.

Instantclick  —  Đẩy nhanh thời gian tải trang, tải trước tài nguyên trên di chuột.

Chartist  —  Một thư viện khác về biểu đồ.

Motio  —  Thư viện các hình động và hoạt họa dựa trên nền sprite.

Barba.js  —  Chuyển trang bằng fluid.

Animstion  —  Plugin Jquery dành cho chuyển đổi trang bằng css animaton.

TwentyTwenty  —  Một công cụ trực quan khác để tìm những điểm khác biệt.

Vivus.js  — Thư viện tạo các ảnh vẽ trên SVG.

Wow.js  — Cung cấp các animation khi cuộn trang.

Handlebars.js  — Cung cấp các mẫu  Javascript.

Scrolline.js  —  Theo dõi việc bạn đã cuộn từ đầu cho đến khi kết thúc trang.

Velocity.js  —  Tạo hình động với Javascript cực nhanh và đẹp.

Animate on scroll  —  Tạo sự đơn giản cho website.

jInvertScroll  — Hiệu ứng Parallax scrolling.

web-developer-5

One page scroll  —  Một trang cuộn thư viện khác.

Parallax.js  —  Parallax Engine phản hồi với điều hướng của một thiết bị thông minh.

Typeahead.js  —  Hoàn thành tìm kiếm.

Dragdealer.js  —  Thư viện cung cấp việc minh họa drag.

Bounce.js  —  Tạo các hình động CSS3 đẹp mắt.

Pagepiling.js  —  Cuộn một trang.

Multiscroll.js  —  Cuộn một trang web thành hai thanh cuộn dọc.

Favico.js  — Tạo các  favicon đa dạng.

Midnight.js  —  Chuyển tiêu đề thành cố định.

Anime.js  —  Thư viện animation.

web-developer-7

Keycode  — Tạo  keycode javascript chỉ với một nút.

Sortable  — Kéo và thả.

Flexdatalist  —  Tự động điền.

Slideout.js  —  Trình điều hướng trình chiếu cho các ứng dụng di động.

Jquerymy  —  Liên kết dữ liệu bằng cách sử dụng jquery.

Cleave.js  — Định dạng nội dung nhập.

Page  — Định tuyến phía client cho các ứng dụng trang đơn.

Selectize.js  — Select box – hộp tùy chọn ghép nối để thêm tag.

Nice select  — Thư viện JQuery tạo ra các hộp tùy chọn đẹp mắt.

Tether  —  Sử dụng các yếu tố định vị một cách hiệu quả.

Shepherd.js  —  Hướng dẫn người dùng thông qua ứng dụng.

Tooltip  — Tooltip là chú thích xuất hiện khi rê chuột lên 1 đối tượng nào đó như văn bản, hình ảnh, liên kết và các phần tử giao diện khác. Tooltip nói cho người dùng biết đối tượng này dùng để làm gì hoặc hiển thị thêm thông tin của đối tượng được rê chuột vào.

Select2  —  Thay thế Jquery cho các hộp tùy chọn.

IziToast  — Dễ dàng thực hiện các js notification.

IziModal  —  Dễ dàng thực hiện các js modal.

 

Thư viện CSS / Công cụ thiết kế

Animate.css  —  Thư viện animation.

web-developer-11

Flat UI Colors  —  Danh sách các màu chính đơn giản và hiệu quả.

Material design lite  —  Framework dựa trên Material Design của Google. (Material Design là ngôn ngữ được Google tạo ra nhằm “phát triển một hệ thống nền duy nhất cho phép xây dựng các trải nghiệm đồng bộ giữa nhiều loại và kích thước thiết bị khác nhau.)

Materialui.co  —  Nhiều tài nguyên cho Material design framework.

Colorrrs  — Generator màu ngẫu nhiên.

Section separators  —  Phân chia Css.

Topcoat  —  Framework.

Create ken burns effect  — Hiệu ứng  Ken Burns sử dụng các css3 animation.

DynCSS  —  Thêm các hàm vào css, làm cho nó trở nên thân thiện.

CSSpin  —  Bộ sưu tập Css spinners.

Feather icons  — Icon.

Ion icons  —  Icon.

Font awesome  —  Icon.

Font generator  —  Kết hợp các phông chữ và tạo ra sự pha trộn.

On/Off switch  — Tạo chuyển đổi on/off với Css, tốt cho việc kiểm tra hoặc các nút radio.

UI Kit  —  Framework.

Bootstrap  —  Framework.

Foundation  —  Framework.

Các sản phẩm / liên kết hữu ích

<cheat> cheatsheet – một danh sách tất cả mọi thứ có thể đi đến <head> tag.

web-developer-15

Ghost  —  Nền tảng blog đơn giản dựa trên node.js.

What runs  —  Plugin Chrome khám phá công nghệ nào được sử dụng để xây dựng trang web.

Learn anything  —  Cung cấp bản đồ tư duy (Mind map) hữu ích để minh họa một các chủ đề khác nhau.

Đây là danh sách một số công cụ, framework, thư viện cá nhân tôi đã sử dụng trong thời gian qua. Hy vọng sẽ giúp ích các bạn.

Tác giả: Ognjen Gatalo

Nhận xét