Lập trình mô tả cấu trúc dữ liệu ngăn xếp (Stack) bằng c

Như các bạn đã biết Một ngăn xếp là một cấu trúc dữ liệu trừu tượng (Abstract Data Type – viết tắt là ADT), hầu như được sử dụng trong hầu hết mọi ngôn ngữ lập trình. Đặt tên là ngăn xếp bởi vì nó hoạt động như một ngăn xếp trong đời sống thực, ví dụ như một cỗ bài hay một chồng đĩa, …

Mô tả về ngăn xếp (stack) trong lập trình

Để hiểu rõ hơn về cấu trúc dữ liệu ngăn xếp, các bạn học lập trình có thể xem giải thuật mô tả stack bằng ngôn ngữ lập trình c như sau:

Chương trình minh họa Ngăn xếp (Stack) trong C

Sau khi biên dịch và chạy chương trình các bạn sẽ nhận được thấy kết quả trong lập trình c như sau:

Kết quả mô tả hoạt động ngăn xếp bằng lập trình c

 

Nếu bạn chưa rõ về cơ chế hoạt động của cấu trúc dữ liệu ngăn xếp có thể tham khảo bài viết: tại đây

Nhận xét