Lập trình cài đặt thuật toán mô tả cấu trúc dữ liệu hàng đợi (queue)

Như các bạn học lập trình đã biết Hàng đợi (Queue) là một cấu trúc dữ liệu trừu tượng, là một cái gì đó tương tự như hàng đợi trong đời sống hàng ngày (xếp hàng).
Hoạt động của cấu trúc dữ liệu hàng đợi queue

Khác với ngăn xếp, hàng đợi là mở ở cả hai đầu. Một đầu luôn luôn được sử dụng để chèn dữ liệu vào (hay còn gọi là sắp vào hàng) và đầu kia được sử dụng để xóa dữ liệu (rời hàng). Cấu trúc dữ liệu hàng đợi tuân theo phương pháp First-In-First-Out, tức là dữ liệu được nhập vào đầu tiên sẽ được truy cập đầu tiên.

Trong đời sống thực chúng ta có rất nhiều ví dụ về hàng đợi, chẳng hạn như hàng xe ô tô trên đường một chiều (đặc biệt là khi tắc xe), trong đó xe nào vào đầu tiên sẽ thoát ra đầu tiên. Một vài ví dụ khác là xếp hàng học sinh, xếp hàng mua vé, …

Để hiểu rõ về cấu trúc dữ liệu hàng đợi queue các bạn có thể tham khảo đoạn code lập trình c để mô tả hàng đợi như sau:

Kết quả

Sau khi Biên dịch và chạy chương trình C trên các bạn sẽ nhận được kết quả như hình sau:

Giải thuật lập trình c mô tả hoạt động của hàng đợi queue

Nếu bạn chưa rõ về nguyên tắc hoạt động của hàng đợi có thể tham khảo bài viết Hàng đợi là gì và mô tả hoạt động ở bài viết này: tại đây.

Nhận xét