7 lệnh thao tác với các file và thư mục cơ bản nhất ai cũng phải biết

Trên hệ điều hành Windows hay Linux, có một số thứ mà người dùng chỉ có thể thực hiện được bằng các lệnh. Trong bài viết dưới đây Stanford sẽ giới thiệu cho bạn 7 lệnh Linux cơ bản nhất mà bất kỳ người dùng nào cũng phải “nắm rõ” để thực hiện các thao tác nhanh hơn.

1. Thay đổi thư mục

Thông thường để thay đổi thư mục nào đó bạn sẽ phải điều hướng thông qua các thư mục. Tuy nhiên trên cả Terminal và Command Prompt bạn có thể sử dụng lệnh cd để thay đổi thư mục hiện tại của bạn thành đích đến một thư mục khác.

Giả sử nếu bạn muốn truy cập thư mục tech, bạn chỉ cần nhập câu lệnh:

Ngoài ra bạn có thể điều hướng trực tiếp đến thư mục con của thư mục tech, bằng cách sử dụng câu lệnh:

Để trở về thư mục trước đó hoặc trở về thư mục hiện tại, bạn nhập:

2. Tạo một thư mục mới

mkdir cũng là một trong những lệnh mà người dùng thường hay sử dụng. Câu lệnh này được sử dụng để tạo một thư mục mới có tên cụ thể.

Ví dụ, nếu muốn tạo một thư mục mới có tên là tech, bạn sử dụng lệnh dưới đây:

Ngoài ra bạn cũng có thể tạo nhiều thư mục cùng một lúc, chẳng hạn nếu muốn tạo 3 thư mục có tên là tech, hello và world cùng một lúc, bạn sử dụng lệnh dưới đây:

Lệnh mkdir tương thích trên cả Terminal và cả Command Prompt.

3. Tạo một file mới

Sử dụng lệnh touch để tạo một file trống. Chẳng hạn như:

Ngoài ra bạn có thể chỉ định nhiều tên file để tạo nhiều file cùng một lúc, chẳng hạn như:

4. Di chuyển các file

Sử dụng lệnh mv để di chuyển một file cụ thể vào một thư mục. Chẳng hạn, nếu muốn di chuyển file mystyle.css vào thư mục có tên /sid, bạn sử dụng lệnh dưới đây:

Ngoài ra bạn còn có thể sử dụng lệnh mv để thay đổi tên file và thư mục. Chẳng hạn nếu muốn đổi tên index.html thành about.html, bạn sử dụng lệnh dưới đây:

5. Sao chép các file

Nhập lệnh cp hoặc copy nếu bạn muốn sao chép một file hay một thư mục.

Ví dụ nếu muốn sao chép index.html và đặt tên cho file mới là about.html, bạn sử dụng lệnh dưới đây:

Nếu đang sử dụng hệ điều hành Windows, bạn sử dụng lệnh copy.

6. Hiển thị nội dung thư mục

Sử dụng lệnh List Directory hay còn gọi là lệnh ls để hiển thị nội dung của một thư mục. Tên cụ thể của thư mục đặt trước lệnh ls để hiển thị nội dung của thư mục.

Tuy nhiên điểm hạn chế là lệnh ls chỉ hoạt động trên UNIX Shell. Bạn có thể chạy lệnh ls trên Ubuntu và hệ điều hành OS X mà không thể chạy trên Windows. Trên hệ điều hành Windows bạn có thể sử dụng lệnh dir để thay thế.

7. Mở file

Sử dụng lệnh open để mở các file của thư mục trong ứng dụng mặc định. Chẳng hạn để mở thư mục Desktop trên Finder, bạn sử dụng lệnh dưới đây:

Ngoài ra bạn có thể sử dụng lệnh open để mở thư mục .txt trên TextEdit – ứng dụng mặc định trên hệ điều hành OS X để chỉnh sửa file Plain text, bạn sử dụng lệnh sau:

Với người dùng Windows, sử dụng lệnh edit. Ví dụ:

Bổ sung:

– Ngoài ra bạn có thể sử dụng lệnh Exit để thoát khỏi cửa sổ Command Prompt.

– Sử dụng lệnh ifconfig để tìm kiếm nhanh chóng địa chỉ IP của mình.

Hy vọng qua bài viết này Stanford đã giúp các bạn mới tiếp cận với Linux có thể sử dụng các dòng lệnh hữu ích phục vụ học tập, công việc của mình được hiệu quả.

=============================
☎ STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Hotline: 0963 723 236 – 0866 586 366
Website: https://stanford.com.vn
Facebook: http://bit.ly/2FN0TYb
Youtube: http://bit.ly/2TkKT7I

Nhận xét