Sử dụng bảng tạm (temporary table) trong SQL Server

Trong bài viết này Stanford – Dạy kinh nghiệm lập trình sẽ hướng dẫn các bạn học cơ sở dữ liệu SQL cách thức tạo ra bảng tạm để mục đích lưu trữ tạm, xử lý dữ liệu được dễ dàng khi cần.

1. Sự khác biệt giữa 2 loại bảng tạm trong SQL Server

Đối với SQL Server các bạn có 2 dạng bảng tạm đó là:

  • Local temporary table: Sử dụng để tạo ra bảng tạm và tồn tại trong kết nối của người dùng tạo ra bảng đó và sẽ bị huỷ khi ngắt kết nối.
  • Global temporary table: Sử dụng để tạo ra bảng tạm và tồn tại đến khi nào tất cả các kết nối đến cơ sở dữ liệu làm việc đóng hết. Có thể sử dụng ở kết nối của người dùng khác.

2. Sử dụng để tạo ra bảng tạm trong SQL Server

Để thực hiện tạo bảng tạm dạng local, các bạn học cơ sở dữ liệu SQL cần thực hiện dòng lệnh sau và chú ý luôn cần có dấu # ở trước tên bảng:

 

Tạo bảng dữ liệu tạm dạng global trong SQL Server như sau:

Sau khi tạo sau các bảng tạm để phục vụ cho việc lưu trữ tạm thời. Chúng ta có thể thực hiện các lệnh truy vấn, thực thi với bảng tạm giống như bảng thật bình thường trong SQL Server.

Hy vọng qua bài hướng dẫn này các bạn đã biết cách tạo bảng tạm trong SQL Server để phục vụ công việc của mình. Bên cạnh đó các bạn muốn được đào tạo bài bản về cơ sở dữ liệu SQL cùng chuyên gia giàu kinh nghiệm Stanford có thể tham khảo khoá học SQL tại đây: Khoá SQL Server

 

=============================
☎ STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Hotline: 0963 723 236 – 0866 586 366
Website: https://stanford.com.vn
Facebook: http://bit.ly/2FN0TYb
Youtube: http://bit.ly/2TkKT7I

Nhận xét