Học cơ sở dữ liệu Oracel Server cùng chuyên gia tại Stanford

Bạn là Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành CNTT.

Bạn đang là Lập trình viên hay quản trị viên, phân tích và quản lý hệ thống đang làm việc trên Oracle muốn trang bị hoặc cập nhật kiến thức mới nhất của hãng.

Hãy tham gia khóa học cơ sở dữ liệu Oracle server tại Stanford – dạy kinh nghiệm lập trình. Khóa học cung cấp kiến thức nền tảng cho các bạn theo hướng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle. Gồm các kiến thức về Quản trị User, Tunning, Tablespace, Datafile, Backup, Schema…. Quản trị Oracle trên HĐH Linux, cấu hình môi trường mạng Oracle và thực hiện việc bảo trì tất cả dữ liệu.

Nếu bạn chưa từng tiếp xúc với một ngôn ngữ nào cũng đừng lo, chúng tôi sẽ cầm tay chỉ việc cho bạn một cách chi tiết và dễ hiểu nhất. Bạn sẽ bắt đầu bằng những kiến thức sơ khai rồi tiếp tục học nâng cao theo nội dung khóa học, khi đó bạn sẽ được tiếp thu công nghệ mới nhất để có thể áp dụng thành thục vào công việc.hoc-co-so-du-lieu-oracle-server-1

Sau khi kết thúc khóa học, bạn sẽ có khả năng:

 •  Cài đặt Oracle Database trên hệ điều hành Linux và hệ điều hành Windows
 • Mô tả cấu trúc lưu trữ của Oracle Database
 •  Giám sát và quản lý các Database
 •  Tạo CSDL và quản lý các đối tượng trong Database như: Schema, Tablespace, Datafiles,…
 • Cài đặt và sử dụng các tính năng Security như: Tạo và quản lý user, cấp và thu hồi quyền hạn + vai trò,…
 • Lên lịch các công việc thực hiện trong và ngoài Database
 •  Cấu hình và quản trị Oracle Network
 • Quản lý các cấu trúc lưu trữ Database
 • Lên kế hoạch Backup và Recover CSDL, xác định các loại thất bại xảy ra trong quá trình này
 • Sử dụng kiến trúc Oracle Shared Server
 • Di chuyển dữ liệu giữa các Oracle Database
 • Quản lý hiệu quả trong việc cấp phát sử dụng bộ nhớ tự động và các loại bộ nhớ khác
 • Mô tả và sử dụng các phương pháp  sao chép và di chuyển dữ liệu
 • Với những chia sẻ trên nếu bạn muốn tham gia học cơ sở dữ liệu Oracle Server tại Stanford hãy đăng ký tại đây: http://stanford.com.vn/dang-ky để chúng tôi có thể giúp bạn thành công với nghề quản trị cơ sở dữ liệu nhé

 

Nhận xét