Tổng quan về J2EE

Ngày nay, càng có nhiều hơn các nhà phát triển muốn viết các ứng dụng theo kiểu giao dịch cho các doanh nghiệp và do đó nó yêu cầu về mặt tốc độ, bảo mật, cũng như sự đáng tin cậy của công nghệ phía máy chủ…

Nếu bạn đang làm việc trong lĩnh vực này, chắc hẳn các bạn cũng biết rằng sự chuyển động nhanh và các yêu cầu của thế giới về thương mại điện tử và công nghệ thông tin, thì các ứng dụng doanh nghiệp phải được thiết kế, xây dựng và xử lý sao cho chi phí là thấp nhất, tốc độ nhanh nhất và ít tốn nguồn tài nguyên hơn bao giờ hết.

Để giảm chi phí và để theo dõi một cách nhanh nhất việc thiết kế và phát triển các ứng dụng thì hệ nền Java™2, va2 Enterprise Edition (J2EE™) đã cung cấp một phương pháp tiếp cận dựa trên các thành phần để thiết kế, phát triển, gom lại và triển khai các ứng dụng doanh nghiệp.

Hệ nền J2EE cung cấp một mô hình ứng dụng theo kiểu đa tầng, tái sử dụng các thành phần, bảo mật thống nhất, linh hoạt trong việc kiểm soát các giao dịch và các dịch vụ web được hỗ trợ thông qua trao đổi dữ liệu tích hợp trên Extensible Markup Language (XML) – theo các tiêu chuẩn mở và các giao thức.

Không chỉ giúp các bạn cung cấp các giải pháp kinh doanh của bạn ra thị trường một cách nhanh nhất, mà còn làm cho các giải pháp về các thành phần cơ bản độc lập hệ nền J2EE không phụ thuộc vào các sản phẩm, cũng như các ứng dụng lập trình giao diện của bất cứ nhà cung cấp nào. Các nhà cung cấp và khách hàng có thể tự do chọn lựa các sản phẩm và các thành phần đáp ứng tốt nhất các yêu cầu kinh doanh và công nghệ của họ. Bài hướng dẫn này sử dụng các ví dụ để mô tả các tính năng và chức năng có sẵn trong phiên bản nền tảng J2EE 1.4 cho việc phát triển các ứng dụng doanh nghiệp. Cho dù bạn là một người mới hoặc là một nhà phát triển giàu kinh nghiệm, bạn cũng nên theo dõi các ví dụ và xem các lời chú giải kèm theo để đánh giá và kiểm tra kiến thức cũng như tìm ra cho mình một cách tiếp cận.

Nếu bạn là một người mới làm quen với J2EE thì chương này là một nơi tốt để bắt đầu. Tại đây bạn sẽ xem xét các vấn đề cơ bản về phát triển, tìm hiểu về cấu trúc J2EE và các API, làm quen với các thuật ngữ và khái niệm quan trọng, và tìm hiểu làm thế nào để tiếp cận lập trình ứng dụng J2EE, lắp ráp và triển khai.

Các ứng dụng phân tán đa tầng

Hệ nền J2EE sử dụng một mô hình ứng dụng theo kiểu đa tầng cho các ứng dụng doanh nghiệp. Về mặt logic ứng dụng được chia theo các thành phần theo chức năng, và các thành phần ứng dụng khác nhau tạo nên một ứng dụng J2EE được cài đặt trên các máy khác nhau tùy thuộc vào các tầng trong môi trường phân tầng của J2EE nơi mà các thành phần ứng dụng thuộc về.

hoc-j2ee

Hình 1.1 trình bày 2 ứng dụng phân tầng J2EE được chia thành các lớp được mô tả trong danh sách sau đây. Các thành phần của ứng dụng J2EE được trình bày trong hình 1.1 sẽ được trình bày kỹ hơn trong mục Các thành phần của J2EE.

  • Các thành phần tầng khách hành chạy trên máy khách hàng
  • Các thành phần tầng web chạy trên máy chủ J2EE
  • Các thành phần nghiệp vụ kinh doanh chạy trên máy chủ J2EE
  • Phần mềm hệ thống thông tin doanh nghiệp(EIS) chạy trên EIS Server

Mặc dù 1 ứng dụng J2EE có thể bao gồm 3 hay 4 tầng như trong hình 1.1 nhưng các ứng dụng phân tầng J2EE thường được coi như là 3 tầng bởi vì chúng được phân chia theo địa điểm : máy khách hàng, máy chủ J2EE, và database. Ứng dụng 3 tầng này chạy bằng cách mở rộng tiêu chuẩn mô hình 2 tầng máy khách hàng và máy chủ bằng cách đặt 1 máy chủ ứng dụng đa luồng giữa máy khách hàng và các lưu trữ phía sau.

Các thành phần của J2EE

Ứng dụng J2EE được tạo thành từ các thành phần. Một thành phần J2EE là một đơn vị chức năng phần mềm khép kín được lắp ghép vào một ứng dụng J2EE, nó có liên quan đến các lớp, các tập tin và nó giao tiếp với các thành phần khác. Các J2EE đặc tả định nghĩa các thành phần J2EE sau đây:

  • Ứng dụng khách hàng và các applet là những thành phần chạy trên máy khách.
  • Thành phần công nghệ Java Servlet và JavaServer Pages ™ (JSP ™) là các thành phần web chạy trên máy chủ.
  • Enterprise JavaBeans ™ (EJB ™) là thành phần nghiệp vụ kinh doanh chạy trên máy chủ.

J2EE được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java và được biên dịch trong cùng một cách như bất kỳ chương trình cùng ngôn ngữ. Sự khác biệt giữa J2EE và các lớp Java “tiêu chuẩn” là các thành phần J2EE lắp ráp thành một ứng dụng J2EE, được xác minh và tuân thủ với các đặc tả J2EE, và được triển khai tại nơi mà chúng chạy và được quản lý bởi máy chủ J2EE.

Thành phần khách hàng

Một thành phần khách hàng có thể là 1 trang web dành cho khách hàng hoặc là 1 ứng dụng dành cho khách hàng.

Nhận xét