Tài liệu cơ bản cho người mới bắt đầu học lập trình C#

Học lập trình C# bạn có thể tạo ra các ứng dụng phần mềm ứng dụng căn bản như là game caro,máy tính cầm tay, phần mềm quản lý kho, quản lý nhân viên đơn giản.

Lập trình 1 ngành khô khan với những mã lệnh nhưng tại Stanford – dạy kinh nghiệm lập trình luôn mang đến cho học viên sự thu hút sự đổi mới và hấp dẫn rất riêng. Học lập trình C# ở Stanford bạn sẽ được học kiến thức mang tính ứng dụng cao, giảng viên, chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm, kiến thức thực tiễn, tạo không khí rất thoải mái. Kết cấu bài giảng bài bản, chi tiết giúp học viên học đến đâu hiểu ngay đến đó.

1. C# là ngôn ngữ đơn giản

Ngôn ngữ C# đơn giản vì nó dựa trên nền tảng C/C++. C# khá giống với C, C++ về diện mạo, cú pháp, biểu thức, toán tử và những chức năng khác, nhưng nó đã được cải tiến để làm cho ngôn ngữ đơn giản hơn.

Khóa học lập trình C# cơ bản cho người mới

Một trong những sự cải tiến đó là thêm vào những cú pháp thay đổi hoặc loại bỏ các dư thừa. Ví dụ như, Có ba toán tử trong C++ làm việc với các thành viên. Để biết khi nào dùng ba toán tử này cũng dễ nhầm lẫn và phức tạp. Trong C#, những toán tử đó được thay thế với một toán tử duy nhất gọi là . (dot). Đối với người mới học lập trình C# cơ bản thì điều này và những việc cải tiến khác làm bớt nhầm lẫn và đơn giản hơn.

2. Lớp trong C#

Trọng tâm của ngôn ngữ hướng đối tượng là lớp. C# có những từ khoá dành cho việc khai báo lớp, phương thức (Method), thuộc tính (property) mới. Lớp trong C# cho phép mở rộng ngôn ngữ theo hướng cần giải quyết. C# được hỗ trợ khái niệm trong lập trình hướng đối tượng một cách đầy đủ: đóng gói, thừa kế, đa hình…

Định nghĩa lớp trong C# không đòi hỏi tách rời tập tin cài đặt với tập tin tiêu đề như C++. Hơn thế, C# cho phép sưu liệu trực tiếp trong tập tin mã nguồn. nó sẽ tạo tập tin sưu liệu theo định dạng XML đến khi biên dịch

Tương tự Java, C# hỗ trợ khái niệm giao diện, interfaces. Một lớp kế thừa duy nhất một lớp cha nhưng có thế cài đặt nhiều giao diện.

Hướng dẫn học lập trình C# cơ bản

3. C# có kiểu cấu trúc, struct

Cấu trúc bị giới hạn là kiểu hạng nhẹ và. Cấu trúc không thể được kế thừa hay thừa kế lớp nhưng có thể cài đặt giao diện.

4. C# cung cấp đặc trưng lập trình hướng thành phần

C# cung cấp những đặc trưng lập trình hướng thành phần như property, sự kiện và dẫn hướng khai báo (được gọi là attribute). Lập trình hướng component được hỗ trợ bởi CLR thông qua siêu dữ liệu (metadata). Siêu dữ liệu mô tả các lớp bao gồm các phương thức và thuộc tính, các thông tin bảo mật…

5. C# hỗ trợ tối đa mọi ứng dụng

C# sẽ hỗ trợ nhiều thứ khi đi kèm với framewwork.NET: tạo ứng dụng Window với WinForm, WPF; tạo website bằng WebForm, MVC.NET. C# không phụ thuộc vào các ngôn ngữ khác Có thể viết được ứng dụng trên các nền tảng khác nhau 1 cách độc lập.

Stanford cung cấp tài liệu là bộ video học  lập trình với C# cho người mới bắt đầu, đây là kiến thức căn bản đầy đủ giúp các bạn hiểu rõ mọi vấn đề liên quan tới ngôn ngữ C# , Với lập trình C# thì bạn dễ dàng lập trình ra những phần mềm ứng dụng căn bản như là máy tính cầm tay, game caro, đặc biệt là, tất cả các ứng dụng quản lý như: ứng dụng quản lý nhà hàng, quản lý quán cà phê, quản lý khách sạn, ứng dụng quản lý nhân sự…đều được viết bằng ngôn ngữ C#.

Xem thêm link khóa học tại Stanford: https://stanford.com.vn/dao-tao/khoa-hoc/id/1/khoa-lap-trinh-c-for-base
Link trọn bộ video:  goo.gl/eqGthp

——

STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Hotline: 0936 172 315 – 024. 6275 2212

Nhận xét