Phân biệt JVM, JRE và JDK trong lập trình Java

Java là một ngôn ngữ lập trình vô cùng thú vị và được áp dụng trên nhiều nền tảng, lĩnh vực khác nhau. Đối với người mới học lập trình java, ngoài việc hiểu các khái niệm trọng tâm trong java các bạn nên dành thời gian thực hành nhiều để hiểu hơn về cấu trúc cũng như cách thức áp dụng nó trong dự án. Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu 3 khái niệm để các bạn phân biệt JVM, JRE và JDK trong Java.

JVM (Java Virtual Machine)

JVM nó là tạo ra môi trường máy ảo để thực thi mã java bytecode. JVM có sẵn trong nhiều phần cứng và nền tảng phần mềm.

Java Virtual Machine

Nó gồm 4 nhiệm vụ chính:
– Load code

– Verifies code

– Executes code

– Provides runtime enviroment

JRE (Java Runtime Enviromement)

JRE viết tắt Java Runtime Enviromement.
Nó giúp việc thực thi JVM và môi trường cơ bản.

JRE trong lập trình java

JDK (Java Developer Kit)

Java development Kit . Nó gồm JRE + công cụ phát triển.

JDK của Java

Hy vọng qua bài viết này đã giúp bạn hiểu được ý nghĩa của 3 thành phần quan trọng khi làm việc với Java. Chúc các bạn học tốt !

 

Nhận xét