Những thành phần tham gia sản xuất phần mềm trong thực tế

Để đảm bảo chất lượng phần mềm được tiến hành và triển khai theo suốt các giai đoạn trong vòng đời phát triển phần mềm, từ giai đoạn xác định yêu cầu đến khi triển khai gồm:
– Phân tích viên
– Thiết kế viên
– Lập trình viên
– Quản lý/Test leader/tester

1. Phân tích viên
– Đảm nhận vai trò xác minh và phân tích yêu cầu người dùng
– Xác định yêu cầu, đảm bảo cho phần mềm đáp ứng được yêu cầu của khách hàng
– Có thể dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm để trao đổi với khách hàng cách thức xây dựng PM hợp lý nhất

2. Thiết kế viên
– Chuyển các yêu cầu đã được phân tích thành thiết kế cho hệ thống.
– Thiết kế phù hợp với môi trường lập trình và phát triển sau này.
– Công việc thiết kế sẽ chi tiết hóa các yêu cầu khách hàng thành các chức năng của phần mềm. Nếu thiết kế sai hoặc thiếu có thể khi triển khai sẽ bị đổ vỡ.

3. Lập trình viên
– Xây dựng và phát triển phần mềm đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn đã xác định
– Lập trình tốt sẽ tránh được các lỗi cơ bản, các lỗi phát sinh khi triển khai và chất lượng phần mềm tăng lên

4. Quản lý/ TestLeader/Tester
– Xác định được tối đa lỗi và xử lý trước khi triển khai.
– Đây là người có vai trò quan trọng nhất trong công tác đảm bảo chất lượng phần mềm. Nếu tester yếu kém sẽ dẫn tới một dự án thất bại ngay khi triển khai.
Trên thực tế, việc kiểm thử được lồng vào các giai đoạn phát triển của phần mềm để tăng độ chính xác và chất lượng cho phần mềm.

Nhận xét