Những công cụ hữu dụng cho phát triển ứng dụng Android

Trong một vài năm trở lại đây, có rất nhiều các công cụ rất hữu ích cho việc phát triển ứng dụng Android , giúp làm việc một cách dễ dàng hơn. Tôi luôn vận dụng các công cụ vào công việc phát triển của giúp công việc đạt hiệu quả cao nhất có thể. Trong nội dung bài viết này tôi sẽ đưa ra một số công cụ hữu ích mà trong quá trình làm việc có thể mọi người cần phải dùng tới nó.

Library methods count

Trong quá trình phát triển ứng dụng, số lượng thư viện Android chúng ta dùng là khá lớn, dẫn đến việc vượt quá giới hạn 64k method, công cụ Methods Count là công cụ giúp chúng ta có thể xem đc thông tin các thư viên mà chúng ta sử dụng ( số lượng method, kích thước file dex, dependences,.. ), nhờ vậy sẽ giúp chúng ta biết sử dụng hợp lí các thư viện để tránh rơi vào trường hợp vượt quá 64k method

1-czOqxHY4ixK3LdKuaKrGaQ.png

Android Debug Database

Android Debug Database là một thư việc mạnh mẽ trong việc debug databases và shared preferences trong ứng dụng Android

Đây là 1 công cụ cực kỳ đơn giản cho việc hiển thị databases và shared preferences trực tiếp ngay trên trình duyệt

1-f3szik23yJlzbLdhxjWkJQ.png

Stetho

Stetho is a debug bridge for Android applications created by Facebook. It integrates with the Chrome desktop browser’s Developer Tools.
With Stetho, you can easily inspect your application — most notably, its network traffic. It also allows you to easily inspect and edit SQLite databases and the shared preferences in your app.
Stetho is my friend. I use it in Fast-Android-Networking for network debugging.

Stetho là 1 debug bridge cho ứng dụng Android được tạo ra bởi Facebook. Nó được tích hợp vào trình duyệt Chrome phiên bản desktop Developer Tools.

Với Stetho, bạn có thể dễ dàng quan sát ứng dụng, đáng chú ý hơn là bạn có thể xem được lưu lượng mạng của nó. Nó cũng cho phép bạn dễ dàng quan sát và chỉnh sửa SQLite databases và shared preferences.

Stetho được sử dụng nhiều trong Fast-Android-Networking cho việc debug

1-de--VOXZvrwI13Xz971wJw.png

Để sử dụng Stetho, hãy chắc chắn rằng Stetho được bật ở chế độ debug, chế đố release sẽ không khả dụng

1-GBSJnMfnGuURK8LWEKP_Sg.png

LeakCanary

LeakCanary là một thư viện giúp phát hiện leak memory trong Android và Java

A small leak will sink a great ship.” — Benjamin Franklin

1-C_1agayPOEbHvc-iFuHHNg.png

APK Method Count

APK Method Count là công cụ giúp bạn đếm số lượng method trong ứng dụng của bạn. Quan trọng nhất là bạn có thể xem được số lượng method trong mỗi package
1-XqB1n2fvJp6aOfBkFHq1rg.png

Android Asset Studio

Android Asset Studio là một trang web nơi cung giúp bạn tạo asset nhanh chóng cho dự án. Bạn có thể tạo icon theo các style cho action bar, các ảnh mimap….
Screenshot from 2016-12-26 10:59:41.png

Material Design Icons

Material Design Icons giúp bạn tùy biến Material Design icons của bạn

1-3Wz78XQ-m77OFCkzcTc02g.png

Vừa rồi tôi vừa giới thiệu một vài tool tuy nhỏ nhưng khá hữu dụng trong quá trình học tập và làm việc. Tôi mong rằng mọi người có thể vận dụng chúng một cách hiệu quả nhất để có thể phục vụ công việc mình tốt hơn.

Nhận xét