Humanizer – Thư viện khá thú vị của C#

Thư viện Humanizer đáp ứng tất cả nhu cầu của bạn cho các thao tác và hiển thị chuỗi, đếm, ngày, giờ, timespan, số và số lượng. Nghe đơn giản nhưng bạn sẽ ngạc nhiên trước những chức năng của nó.

1. Chuyển tên hàm, tên biến thành chuỗi có nghĩa

Trong lập trình, ta hay đặt tên trường, tên hàm, tên biến theo naming convension. Humanizer cho phép biến những tên này thành một chuỗi có nghĩa

Ta cũng có thể chuyển đổi ngược lại bằng các hàm Pascalize, Camelize, Underscore

Có thể transform một string thành thành: chữ hoa, chữ thường, viết hoa đầu dòng, đầu mỗi chữ

2. Thu gọn chuỗi

Để hiển thị thông tin dài, ta thường viết hàm cắt chuỗi, sau đó kết thúc bằng dấu … Humanizer có sẵn hàm hỗ trợ việc này. Ta còn có thể cắt theo số kí tự hoặc số từ

3. Chuyển enum thành chuỗi có nghĩa

Với 1 số enum dài, ta thường dùng Annotation để chuyển nó thành chuỗi có nghĩa. Humanizer xử lý chuyện này rất dễ dàng.

4. Xử lý DateTime

Bạn muốn làm chức năng tính thời gian post của comment như facebook (1 giờ trước, 2 giờ trước, v…v). Humanizer có chức năng này, hỗ trợ cả tiếng Anh lẫn Việt.

5. Xử lý TimeSpan

Chức năng xử lý TimeSpan cũng tương tự, cả tiếng anh lẫn tiếng Việt đều chạy rất tốt.

6. Chuyển số thành chữ (Chỉ tiếng Anh)

7. Xử lý file size (Khá hay)

Humanizer cho phép xử lý các số liệu liên quan tới filesize (KB, MB, GB, …) một cách dễ dàng

Bài viết trên đã giới thiệu được một số tính năng nổi bật của Humanizer. Các bạn sẽ có thêm những trải nghiệm thú vị về C# khi tham gia khóa học lập trình C# tại Stanford – dạy kinh nghiệm lập trình.

Nguồn: toidicodedao

Nhận xét