Các phương pháp kiểm thử phần mềm

Kiểm thử phần mềm là công việc của kiểm thử viên – tester nhằm đóng vai trò người sử dụng để kiểm tra các chức năng trong phần mềm. Để thực hiện công việc này tùy theo khả năng, kinh nghiệm mà kiểm thử viên có thể áp dụng các phương pháp kiểm thử sau:

Các phương pháp kiểm thử phần mềm

 

1. Kiểm thử hộp đen

Là phương pháp kiểm thử mà người thực hiện kiểm thử chỉ cần quan tâm đến dữ liệu đầu vào, đầu ra mà không cần biết phần mềm xử lý như thế nào. Trên thực tế ở Việt Nam đã số các kiểm thử viên sẽ thực hiện áp dụng theo phương pháp này để kiểm tra các chức năng của phần mềm.

Với phương pháp kiểm thử này, kiểm thử viên không cần hiểu biết về mã lệnh để xử lý chức năng đó thế nào. Các kiểm thử viên sẽ căn cứ vào tài liệu đặc tả, bản prototype của phần mềm cũng như dựa trên các testcase đã viết để kiểm tra chức năng.

Kiểm thử hộp đen

2. Kiểm thử hộp trắng

Là phương pháp kiểm thử cần yêu cầu kiểm thử viên hiểu rõ về kiến trúc bên trong phần mềm cần kiểm thử. Khi thiết kế test case và test, các tester truy cập thẳng vào bên trong source code, cấu trúc và thuật toán của chương trình để xác định xem đơn vị PM thực hiện như thế nào ?

Trong thực tế ở Việt Nam thì các kiểm thử viên thực hiện được theo phương pháp này còn khá hạn chế mà chủ yếu kỹ thuật này được dùng để kiểm thử mức đơn vị do các lập trình viên thực thi.

Kiểm thử hộp trắng

Ví dụ: Kiểm tra chức năng đăng nhập hệ thống của phần mềm theo giao diện như sau. Nếu đăng nhập thành công tức là đúng tài khoản và mật khẩu thì người dùng mới được phép sử dụng chức năng phần mềm.

Kiểm thử hộp trắng - đăng nhập

Khi đó người lập trình sẽ viết đoạn mã xử lý như sau:

Kiểm thử hộp trắng

Trong trường hợp này nếu kiểm thử viên biết về chuyên môn sẽ thấy người lập trình này chưa xử lý nhập kí tự trắng. Do vậy khi xem code có thể đưa ra trường hợp nhập toàn kí tự trắng là có thể bắt được lỗi cho chức năng này.

Để hiểu rõ về các phương pháp kiểm thử này mời các bạn xem cụ thể bài giảng trong video sau đây:

Nhận xét