Các hướng dẫn lập trình C# cơ bản tới nâng cao

Bạn muốn trở thành 1 lập trình viên? Hãy bắt đầu bằng việc học lập trình C# qua video miễn phí từ Stanford bạn sẽ nắm được kiến thức từ cơ bản tới nâng cao

Nhắc đến lập trình thì chúng ta không thể nào không nhắc đến lập trình C#. C# là một trong rất nhiều ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ bởi .NET Framework. Là một ngôn ngữ thông dụng nhất hiện nay bởi nó dễ học, dễ nắm bắt và với một trình soạn thảo trực quan cho phép bạn dễ dàng kiểm tra lỗi, thiết kế giao diện người dùng,….. Và nói tới C# thì không thể nào không nhắc tới Asp.Net, Windows Phone, Window Form…

Để có thể giúp các bạn làm quen với ngôn ngữ C#, Stanford dành tặng các bạn bộ video học lập trình C# cơ bản giúp cho các bạn làm quen với môi trường C# và làm sao để có thể tạo ra một ứng dụng với C#.

Hướng dẫn lập trình c# từ cơ bản tới nâng cao

Các đặc trưng của ngôn ngữ C#

– Ngôn ngữ lập trình C# là ngôn ngữ lập trình thuần hướng đối tượng với các đặc tính như thừa kế, đa hình, đóng gói và trừu tượng.

– An toàn kiểu: Biến chưa được khởi tạo không thể dùng trong C#. Hỗ trợ kiểm tra tràn dữ liệu trong C#.

– Bộ thu gom rác tự động: C# hỗ trợ tự động quản lý bộ nhớ.

– Tuân theo chuẩn ECMA (Standardization by European Computer Manufacturers Association).

– Hỗ trợ Generic: Tương tự như Template trong C++, ngoài ra C# hỗ trợ duyệt các phần từ thông qua Interator (sử dụng foreach)

– Partial Classes :  Hỗ trợ khai báo class ở nhiều file khác nhau.

– Anonymous Methods : Cho phép lập trình viên sử dụng khối lệnh nhỏ trực tiếp thông qua khai báo delegate.

– Nullable Type : Cho phép sử dụng biến chưa giá trị không được định nghĩa trước.

 – Lập trình song song : .Net Framework và C# hỗ trợ lập trình song song.

Các loại ứng dụng khác nhau của lập trình C#

C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng cho phép người sử dụng xây dựng các ứng dụng theo kiến trúc Ecosoftware System. Ví dụ :Game, Mobile, Xây dựng ứng dụng trên nền tảng web, web service, Ứng dụng Windows Store, Các ứng dụng Enterprice, Các ứng dụng Destop, Add On/Add in, Điện toán đám mây…

Tạo ứng dụng C# qua bộ Visual Studio 2015

Bước 1 : Tạo Project và lựa chọn kiểu ứng dụng cần phát triển

Lập trình C# cơ bản tới nâng cao tại Stanford

Hình số 1 : Tạo Project ứng dụng

Cửa sổ bên trái : Mô tả template ứng dụng cần tạo như :

  • Ứng dụng windows Application : Console application, Windows Phone, Windows Store …
  • Ứng dụng Web : ASP.net MVC, ASP.Net Webform, Web API…
  • Ứng dụng Office SharePoint : Cho phép tạo các ứng dụng trên nền tảng cổng thông tin SharePoint

Ở đây chúng ta chỉ quan tâm tới ứng dụng Console Application do chúng ta mới học lập trình C#.
Sau khi nhập các thông tin cần thiết như tên project, chọn thư mục lưu trữ .., giao diện hiển thị bộ Visual Studio 2015 như sau :

Lập trình C# cho người mới hiệu quả

Hình số 2 : Màn hình soạn thảo Bộ Visual Studio 2015

Thực hiện Nhấn F5 để thực hiện biên dịch chương trình ở chế độ hộ trợ Debug và Ctr + F5 để thực hiện chạy chương trình ở chế độ không hộ trợ Debug.
Khi chạy chương trình cửa sổ output sẽ mô tả tiến trình chạy chương trình :

 tài liệu học Lập trình C#

Hình số 3 : Cửa số Output khi chạy chương trình

Ngoài ra nếu chương trình lỗi, lập trình viên cần quan tâm tới cửa sổ Error để thực hiện kiểm soát lỗi chương trình.

Cách học Lập trình C# hiệu quả

Hình số 4 : Cửa số Error khi chạy chương trình

Nếu chạy thành công màn hình sẽ xuất hiện như sau :

Lập trình C# cơ bản tới nâng cao

Hình số 5 : Kết quả chạy chương trình

Xem trọn bộ video học C# cơ bản tới nâng cao tại đây: https://goo.gl/j7GyZk

Xem thêm bài viết tại đây: https://stanford.com.vn/kien-thuc-lap-trinh/tin-chi-tiet/cagId/42/id/16060/cac-huong-dan-lap-trinh-c-co-ban-toi-nang-cao

——

STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Hotline: 0936 172 315 – 024. 6275 2212

Nhận xét