Nên học tester online ở đâu?

Hiện nay, Tester – kiểm thử phần mềm không còn là công việc xa lại với cộng đồng lập trình. Chỉ cần có một tư duy tốt, có hiểu biết về CNTT, sự chăm chỉ, cần cù trong công việc là các bạn có thể… Read More